Հաճախ Տրվող Հարցեր. GrowHoT! Դրամաշնորհային ծրագիր

Այստեղ ներկայացված են GrowHoT! Դրամաշնորհային ծրագրին դիմելու և դրական որոշման պարագայում դրամաշնորհ ստանալուց ծրագրում մասնակցության մի քանի կարևոր թեմաների շուրջ հաճախ տրվող հարցերն ու պատասխանները։ 

Այս ՀՏՀ-ն միտված է օգնել StratHoT! Մենթորության ծրագրի մասնակիցներին ճիշտ կողմնորոշվել և նախապատրաստվել GrowHoT! Դրամաշնորհային ծրագրին։ 

ՀՏՀ-ն ներառում է հետևյալ չորս հիմնական թեմաների շուրջ խմբավորված հարցերը.

  • Դրամաշնորհային ծրագրի դիմում, պայմանագիր և իրավական հարցեր

  • Դրամաշնորհի գումար, գումարի օգտագործում և այլ ֆինանսական հարցեր

  • Բիզնես գաղափարի իրականացման պլան, հիմնական նշանակետեր, և հաշվետվողականություն

  • Դրամաշնորհ ստանալու պարագայում HoT Ակադեմիայի հետ հետագա համագործակցություն

Երեք փուլերից բաղկացած բիզնես ինկուբատորը տրամադրում է մասնակիցներին (HoT Բիզնես Ճամփորդներին), հնարավորություն անհատապես աշխատելու բիզնես ոլորտի գուրուների հետ, որոնք ուղղորդում և աջակցում են՝ դառնալով նրանց մենթորները, սովորեցնում են՝ ինչպես ներկայանալ նոր շուկաներում, ինչպես ներգրավել գործընկերներ և ի վերջո ինչպես հասնել բիզնես նպատակակետին։ Լավագույն HoT Բիզնես Ճամփորդները հնարավորություն են նաև ստանում վաստակելու դրամաշնորհ՝ իրենց բիզնես գաղափարների իրականացման համար, ինչպես նաև անվճար օգտվելու բիզնես ծառայությունների և պրոդուկտների առաջխաղացմանը նպաստող HoT Ակադեմիայի գործընկերային ցանցից (օր. վաճառքի պլատֆորմներ) և վաճառքի ժամանակակից գործիքներին տիրապետող երիտասարդ մասնագետների օժանդակությունից։

GrowHoT! Դրամաշնորհային ծրագրի պայմանագրի նմուշ

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

1
2
3
4

Դրամաշնորհային ծրագրի դիմում, պայմանագիր և իրավական հարցեր

Դրամաշնորհի գումար, գումարի օգտագործում և այլ ֆինանսական հարցեր

Բիզնես գաղափարի իրականացման պլան, հիմնական նշանակետեր և հաշվետվողականություն

Դրամաշնորհ ստանալու պարագայում HoT Ակադեմիայի հետ հետագա համագործակցություն