Բիզնես պատրաստվածության մոդուլ

StartHoT

GrowHot

Բիզնես պատրաստվածության մոդուլ (8-րդ մոդուլ)

 Կրթական ծրագիր

Արագ ժամադրություններ

Սա արագ կրթական ծրագիր է, որը կօգնի թիմին, կամ անհատին սեղմ ժամկետում սովորել, վերհիշել բիզնեսի հիմնական սկզբունքները։ Գրանցվելով Բիզնես Ինկուբատորի պատրաստվածության մոդուլին, դուք կստանաք ուղեցույց, վիդեո ֆորմատով կարճ դասընթացներ և հանձնարարություն՝ լրացնել հարցաշարը։ Մոդուլի գլխավոր նպատակներից է լավագույնս պատրաստված լինել Բիզնես Ինկուբատորին։

Կատարելով մոդուլի հանձնարարությունը (լրացնել հարցաշարը)՝ հայտ եք ներկայացնում մասնակցլեու StartHoT մենթորական ծրագրին։

Գնահատող թիմի անդամները, կստուգեն հայտերը, կգնահատեն դրանք և բարձր միավորներ ստացած թիմերը, կամ անհատը կհրավիրվեն մասնակցելու Արագ ժամադրություններ, որոնք կանցկացվեն օնլայն տեսակապի միջոցով։

Արագ ժամադրությունների ընթացքում մեր գուրուներից բաղկացած թիմը` ֆինանսիստը, վաճառքի մասնագետը, կապի և հաղորդակցության մասնագետը,  թիմի ներկայացուցչի, կամ անհատի հետ կունենան զրույց, որի արդյունքում բոլոր մասնակիցները կստանան մասնագետների մանրամասն եզրակացությունները բիզնես գաղափարների վերաբերյալ։

Բոլոր մասնակիցները այս փուլում կստանան Բիզնես ինկուբատորի պաստրաստվածության մոդուլի ավարտական սերտիֆիկատ, իսկ լավագույն 30-ը կհրավիրվեն մասնակցելու StartHoT մենթորական ծրագրին։

StartHoT

StartHoT-ը ծրագիր է, որի ընթացքում թիմերն ու անհատները կստանան անհատական մասնագիտական աջակցություն լավագույն մասնագետների կողմից։ Ծրագիրը բաղկացած է 5 թռիչքներից։  Յուրաքանչյուր թռիչքի  ընթացքում մասնագետները կաշխատեն թիմերի հետ անհատապես, հաշվի առնելով բիզնեսի առանձնահատկությունները։ Թռիչքների մասին ինֆորմացիան ստորև։
StartHoT-ը կմեկնարկի յուրաքանչյուր մասնակցին ճամփորդական անձնագիր տալով։ Յուրաքանչյուր թիմ/անհատ կունենա իր բիզնես էջը մեր կայքում, որտեղ ներկայացված կլինեն՝ բիզնես գաղափարը, թիմի անդամները, բիզնեսի մասին այլ տեղեկատվություն՝ նկարներ, վիդեոներ և այլն։ Սա հրաշալի հնարավորություն է նոր գաղափարի մասին ծանոթությունը սկսելու։ 

Թռիչքներ

Թռիչքի ընթացքում սահմանվելու են անհատական նպատակներ և թիմերը, կամ անհատը պետք ա հասնեն սահմանված նպատակին։

Յուրաքանչյուր Թռիչք բաղկացած է 3 փուլից:
Մեկնարկի փուլում ճամփորդները սահմանում են գուրուների հետ թռիչքի ընթացքում իրականացվելիք 3 նպատակները:
Տրանսֆորմացիայի փուլում ճամփրդներին տրամադրվելու է կրթական օժանդակություն՝ HoT փոդքաստների և անհատական հանդիպումների միջոցով:
Վայրէջքի փուլում Գուրուները գնահատելու են  նպատակների իրականացումը, հաջողության դեպքում տալու են հնարավորություն մասնակցել հաջորդ թռիչքին։ Եթե պատասխանը բացասական է, բայց Գուրուները առաջարկում են օգտվել HoT Փրկարարական Օղակներից, ապա HoT Ակադեմիան հնարավորություն կտա մասնակցել հաջորդ Թռիչքին, և վերջում ստուգել  նաև նախորդ նպատակների իրականացումը։ Եթե նորից նպատակների իրականացումը չգոհացնիի Գուրուներին, ապա մասնակիցը ստիպված է լքել նախագիծը։

Թռիչք 1

Թռիչք 2

Թռիչք 3

Թռիչք 4

Թռիչք 5

Թռիչք #1. Դեպի նորարար գաղափար և անհրաժեշտ լուծում

Նպատակ 

Համոզվել, որ ստարտափը լուծում է իրական, ակտուալ խնդիր, այդ լուծումը օպտիմալ է և յուրահատուկ: Ստարտափը պետք ձևավորի ունակություններ պահպանելու այդ յուրահատկությունը և գիտակցի դրա կարևորությունը։

Սպասվելիք արդյունքներ

Թռիչքի արդյունքում յուրաքանչյուր Բիզնես Ճամփորդ պետք է.

 1. Կարողանա սահմանել և գրավոր ներկայացնել գաղափարի մրցակցային առավելությույնը։
 2. Կարողանա բացատրել և գրավոր ներկայացնել գաղափարի մրցակցային առավելության աղբյուրները։
 3. Կարողանալ սահմանել և բացատրել գաղափարի օգտակար առաջարկի կայունության բաղկացուցիչները, դրանք ներկայացնել VRIO մոդելով; 
 4. Կարողանա բացատրել և գրավոր ներկայացնել գաղափարի ռազմավարությունը, առաքելությունը, տեսլականը, և արժեքները (Ռազմավարության բուրգի մոդել):

Թռիչք 2. Դեպի կենսունակ Բիզնես մոդել

Նպատակ

Համոզվել, որ ստարտափը կարող է իրականացնել կայուն բիզնես գործունեություն, ունի բավարար միջոցներ (ճգնաժամային ֆոնդ) ապահովելու ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ պարտավորությունները, պատկերացնում է ֆինանսական ռիսկերը, վճարունակության խնդիրները և կարող է լուծումներ գտնել անելանեի վիճակներում։ Կցանկանայի ընդգծել նաև, որ հստակ գիտի ադյոք ինչ ակնկալել ներդրումից և արժե շարունակել ներդրումներ անել ընդլայնվել և կարող է բանակցել պոտենցիալ բաժնետերերի հետ։

Սպասվելիք արդյունքներ

Թռիչքի արդյունքում յուրաքանչյուր Բիզնես Ճամփորդ պետք է.

 1. Կարողանալ օգտագործել հանդիպման վերջնարդյունքը՝ այն է հասկանալ ֆինանսական մոդելի բոլոր էջերի հաշվարկները և ճիշտ օգտագործել որոշումների կայացման համար։
 2. Ըստ բիզնես մոդելի կարողանալ կատարել սցենարային վերլուծություններ՝ վատատեսական, իրատեսական և լավատեսական։ 
 3. Հստակ պատկերացնել,  թե ինչու է անհրաժեշտ ֆինանսական կառավարումը և արդյոք որքան կանխիկ է անհրաժեշտ ունենալ, որպեսզի կարողանալ կարճաժամկետ ռիսկերը հաղթահարել։

Թռիչք #3. Դեպի թիրախային հաճախորդ՝ սահմանելով ճիշտ գին

Նպատակ

Այս դասընթացը նախատեսված է ծրագրի շահառուներին հայաստանյան իրականությունում կիրառական մարքեթինգի առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները ներկայացնելու համար։ Կքննարկվեն շուկայի սեգմենտավորումն ու  թիրախավորումը, լավագույն հաճախորդին գտնելու ու ներկայացնելու եղանակներ։ շուկայի մուտքի ռազմավարության գործիքներն ու գնորոշման տեխնիկաները։

Սպասվելիք արդյունքներ

Մենթորական ծրագրի այս Թռիչքի  ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

 • Բաժանել շուկան սեգմենտների, չափել յուրաքանչյուր սեգմենտը ու որոշել գրավչությունը, 
 • Մշակել գնորդի դրական և բացասական պերսոնաները՝ օգտվելով երկրորդային և առաջնային տվյալներից,
 • Տարբերակել թիրախային լսարանը թիրախային հաճախորդից, որոշել  ով է վճարողը, ով որոշում կայացնողը և ով օգտագործողը, 
 • Հասկանալ ում պետք է առաջխաղացնել արժեքային առաջարկը, եթե գնման գործընթացում մի քանիսն եմ առկա,
 • Որոշել շուկա մուտքի ռազմավարական ուղղությունը, աստղային և դուրս-գրվող պրոդուկտները,
 • Որոշել ինչպես սահմանել գին, գնորոշման առանձնահատկությունները։

Թռիչք #4. Դեպի մարդկանց օպտիմալ կառավարում՝ որպես մարքեթինգ միքսի կարևոր բաղադրիչ և ծառայությունների ոլորտում կարևոր ռեսուրս

Նպատակ

Դասընթացը նպատակ ունի բացատրելու պրոդուկտների և ծառայությունների տարբերությունները և դրանից ելնելով ծանոթացնելու ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման մեթոդներին և մոտեցումներին, հատկապես մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում։ Կքննարկվեն տարբեր թեորիաներ, ինչպես նաև կբերվեն տարբեր օրինակներ, հատկապես ծառայությունների հայաստանյան ոլորտից։

Սպասվելիք արդյունքներ

Թռիչքի արդյունքում յուրաքանչյուր Բիզնես Ճամփորդ պետք է.

 1. Հստակ հասկանա ծառայությունների ոլորտի առանձնահատկութունները և դրանով պայմանավորված մարդկային ռեսուրսի հետ աշխատանքի կարևորությունը 
 2. Մշակված ռազմավարական մոտեցում իրենց մարդկային ռեսուրսների կառավարման համար, ինչպես նաև հստակ ձևավորված մոտեցում
 3. Հստակ ցուցանիշների մարդկային ռեսուրսների մոտիվացիոն համակարգի մոդելի ստեղծման համար
 4. Իդենտիֆիկացված մոտեցումներ, թե ինչպես կարելի է մարդկային ռեսուրսները օտագործել կազմակերպության բրենդի իրազեկման, կադրերի հավաքագրման, վաճառքների ավելացման և այլ նպատակներով՝ ելնելով ռազմավարական նպատակներից։ 

Թռիչք #5. Դեպի ռազմավարական հաղորդակցություն և տպավորիչ ներդրումային ներկայացում 

Նպատակ

Ներկայացնել ստարտափի բիզնես մոդելը, պատմությունը, բացատրել նպատակները, հետագա քայլերը, անվանումը և բիզնեսի մասին ամեն ինչ այնպես, որ բիզնեսը գրավիչ լինի ապագա ներդրողների և գործընկերների համար:

Սպասվելիք արդյունքներ

Թռիչքի արդյունքում յուրաքանչյուր Բիզնես Ճամփորդ պետք է.

 1. Ունենա պարզ, հասարակ, հասկանալի և համոզիչ ներդրողի ներկայացում:
 2. Կառուցել և տարբեր սցենարներ մշակել` ներդրողների և ժյուրիի անդամներրի հարցերին պատասխանելու ալգորիթմ.
 3. Ունենա գործընկերության ռազմավարություն և գործընկերների (հաճախորդներ, մատակարարներ, այլ շահագրգիռ կողմերի) հետ հաղորդակցվելու ձևանմուշներ:
 4. Արհեստավարժորեն պատմի բիզնեսի մասին, բացատրի անվանումը և ապրանքանիշը:

GrowHoT

GrowHoT-ը երրորդ ճամփորդական ծրագիրն է, որը բաղկացած է 3-թռիչքներից։ Եթե հաջողությամբ ավարտել եք StartHoT ծրագիրը, ապա կարող եք դիմել և մասնակցել։

Թռիչք 6

Թռիչք 7

Թռիչք 8

Թռիչք #6. HoT Փիչինգ

Եթե StartHoT! Ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած ճամփորդը հրավիրվել է GrowHoT! Ծրագիր, ապա նա կարող է մասնակցել HoT Փիչինգին՝ ներկայացնել իր բիզնես պրոդուկտը HoT Ժյուրիի անդամներին, որոնց շարքում կարող են լինել պոտենցիալ ներդրողներ: HoT Ժյուրին լավագույն 17 բիզնես HoT Ճամփորդներին կարող է առաջարկել դրամաշնորհներ`  500,000-1,500,000 դրամի չափով:

Թռիչք #7.  Մոնիտորինգ և խորհրդատվություն

Այս Թռիչքի ընթացքում կօժանդակենք 17 HoT Ստարտափներին հասնել բիզնեսի աճի համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ռեսուրսներին: GrowHoT!ի ընթացքում 17 HoT Ստարտափներ մինչև 2024թ. ավարտը HoT Պորտալի միջոցով կստանան ավելի թիրախային օժանդակություն, այն է՝ շարունակական գնահատում, հետադարձ կապ և խորհրդատվություն, PR և մարքետինգային աջակցություն, մասնակցություն ցանցային միջոցառումներին, որոնց ընթացքում ստարտափները կշփվեն իրենց պոտենցիալ գործընկերների և ոլորտային էական խաղացողների հետ:

Թռիչք #8.  Ռազմավարական համագործակցություններ

2024թ. ավարտին կկազմակերտվի HoT Արագ Ժամադրություններ, որոնց  ընթացքում HoT Ճամփորդները կներկայացնեն իրենց բիզնեսները պոտենցիալ գործընկերներին նպատակ ունենալով ձեռք բերել ստրատեգիական համագործակցությունների առաջարկներ, օրինակ՝ ստանալ նախնական պատվերներ (8 HoT Crowdfunding Campaigns):